Ultrarent vatten - städning utan kem

Rengöringskonceptet Ultrarent vatten

De flesta som är involverade med städning, i en eller annan form, gör sitt bästa för att användandet av kemikalier ska minska så mycket som möjligt. Med Svanenmärkningen har man lyckats komma en bra bit på väg men nu tar vi på Ixacon AB miljöfrågan till en helt ny nivå. Våra filterenheter producerar extremt rent vatten sk.ultrarent vatten och med rengöringskonceptet Ixacon Zero™ kan du ta bort kemet helt i den dagliga städningen. Vi gör helt enkelt kemet till en icke-fråga och garanterar dig en  giftfri miljö!

OneDrop-fasen. Kemanvändningen är så djupt rotad i vårt samhälle att det ibland kan finnas ett psykologiskt motstånd mot att städa utan kem. Då kan ni under en övergångsperiod, som vi kallar för OneDrop-fasen, fortsätta att använda ert ordinarie allrent men  doserar till ett  minimum., t.ex. max ett par droppar allrent i en sprayflaska fylld med partikelfritt vatten.

Vad  för typ av filterutrustning behöver jag?

Som standard har våra filterenheter för daglig städning 3-stegsfiltrering. Det är det enda sättet att erhålla ultrarent vatten på. 


Filterenheten Zero 3 i standardutförande  räcker för dom flesta städområden med arbetsmetoden avtorkning och moppning. Den filtrerar vattnet i flera steg. Den praktiska tillämpningen är enkel: städpersonalen fyller sina sprayflaskor eller behållare för förpreparerade moppar direkt från filterenheten. Det filtrerade vattnet har heller inget bäst före datum så länge det inte blir kontaminerat med  smuts.


I byggnader där många människor vistas eller besöker kan nedsmutsningen bli något tyngre t.ex. skolor, buss- och tågstationer, sjukhus mm. Där rekommenderar vi Zero 3S. Med sina förlängda sidofilter garanterar Zero 3S ännu robustare filtrering.

Zero 3 - för lätt till normal nedsmutsning.

Zero 3S - för normal till svår nedsmutsning.

Ixacon AB levererar en helhetslösning!

Du hyr filterenheten av oss. Normal hyresperiod är 36 månader. Under hyresperioden ingår komplett service och underhåll. När vi har fått in en beställning från dig kommer vi ut och installerar filterenheten. Därefter utför vi regelbundna filterbyten så att din Zero 3 alltid producerar ultrarent vatten. Uttjänta filter tar vi alltid med oss och därför slängs det ingenting hos dig. Läs mer om avfallshantering längre ner.


Retursystem och  avfallshantering.

För det första måste vi påpeka att ingen komponent i våra filter klassas som miljöfarligt avfall.


För det andra så arbetar vi med ett retursystem vilket innebär att serviceteknikern, när han har varit hos dig,  skickar dina uttjänta filter till vår egen anläggning där vi renar och i vissa fall regenerar dem så att de kan återanvändas hos annan kund.


En av filterpatronerna kan inte återanvändas och den deponerar vi på återvinningscentral.Samtliga komponenter som vi använder är certifierade enligt följande; Water Regulation Advisory Scheme, CE-märkning inom EU, The Drinking Water Inspectorate, US Food and Drug Administration och National Sanitation Foundation.

© Copyright Ixacon AB 2019