KONSULT


Ny nivå av städning


Genom att vara ute på plats hos våra kunder har vi säkerställt många leveranser. Aktiv uppföljning optimerar din verksamhet och stärker ditt samarbete.

Avtalsuppföljning är viktigt för både beställare och leverantör, genom den kan ni båda få ut så mycket som möjligt av varandra och ert gemensamma samarbete. Under åren har vi säkerställt många leveranser genom aktiv uppföljning ute på plats hos våra kunder.

Det är först genom uppföljning som vi kan sätta upp nya mål och gemensamt utveckla avtalet. Det gör vi genom tydliga kontrolldokument, åtgärdsförslag på noterade avvikelser och incitament som kan utveckla leveransen.


Kompetens


 • Utföra operativa besiktningar och kontroller
 • Utföra Personalkontroller
 • INSTA 800 certifierad personal
 • Dansk Hygienstandard
 • Hygienobservationer
 • SRY
 • ATP-mätningar


Kundvärde


 • Ni erhåller fortsatt leverantörsstabilitet
 • Att leverantörens personal hos er är behörig enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Ni erhåller en ekonomisk stabilitet
 • Kvalitetssäkring av avtalsvillkor
 • Tack vare fastställda nyckeltal kan kostnader och leverans jämföras
 • Säkrar att kvalitet- och miljökrav följs enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Granskning av oberoende part förenklar och effektiviserar fortsatt dialog