Utvecklade metoder

Ixacon AB
Ixacon utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Som specialister på partikelfritt vatten tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande, hållbara produkter och tjänster. Det är grunden i vår vision ” nöjda kunder

– långsiktiga affärsrelationer ”. Alla som arbetar på Ixacon AB har ett ansvar i att följaprinciperna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

• Vi vill vara kundens första val

Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

• Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att både våra produkter och våra tjänster möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

• Vi har utmanande mål och strävar efter ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra metoder och arbetssätt för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

• Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

• Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners.

Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar rätt lösningar som möter behoven.

Köp Ixacon series idag!

Beställ