Miljöpolicy

Ixacon tillverkar vattenfilter vilka producerar  partikelfritt / ultrarent vatten som sedan används i rengöringsbranchen. Med partikelfritt vatten kan man sedan städa utan rengöringsmedel. Med andra ord försöker vi utveckla produkter som bidrar till ett hållbart underhåll och det är detta begrepp som Ixacon använder för att beskriva mer miljöanpassade och framtidsinriktade underhållsmetoder. Våra mål är att vara ledande inom hållbart underhåll i rengöringsbranchen så att våra produkter bidrar till minimal miljöpåverkan som möjligt.

• Vi vill underhålla hållbart

Samarbete med våra kunder och partners är viktigt för att lyckas med vår hållbara strävan. Därför utvecklar och erbjuder vi hållbara lösningar till våra kunder och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god hållbar referens för framtida affärer.

• Vår målsättning driver oss framåt

Vi höjer nivån på vårt hållbara arbetssätt från år till år, det som är hållbart idag är inte hållbart imorgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och metoder för ständig förbättring.

• Vi har hög kompetens

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt uppsatta miljömål.

• Vi överträffar externa krav

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att erbjuda hållbara lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

• Vi tar ansvar

Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

Köp Ixacon series idag!

Beställ