Historien bakom Ixacon AB

Ixacon AB besitter en bred kompetens inom städ, fönsterputs och tekniska lösningar. 2015 startade företaget med att erbjuda marknaden rengöringskonceptet Ecovatten vilket innebar att städpersonal kunde utföra daglig städning helt utan rengöringsmedel genom att använda sig av avjoniserat vatten. Tekniskt sett betyder avjonisering att tappvattnet som man städar med blir extremt mjukt efter att samtliga oorganiska partiklar i tappvattnet såsom kalk, järn, magnesium mm avlägsnats genom ett avjoniseringskärl.

Hösten 2017 hade man skaffat sig goda kunskaper om hur kunderna hade upplevt detta nya och unika rengöringskoncept. Feedbacken kunderna gav var både positiv och mindre positiv. Det positiva var att kunderna var väldigt nöjda med att ta bort rengöringsmedel i den dagliga städningen och de flesta kunder kunde efter ett par års användande inte tänka sig att gå tillbaka till kem.

Det som var mindre positivt var att den typ av filtrering som erbjöds kunderna – avjonisering, inte riktigt räckte till. Det avjoniserade vattnet gjorde visserligen rent men var inte riktigt effektivt vid borttagande av fett. Dessutom filtreras inte mikroorganismer och odör i vattnet bort när vattnet endast avjoniseras (enstegsfiltrering). Det gjorde att när vattnet står still i filtreringsenheten så uppstod en lukt.

I januari 2018 presenterar Ixacon AB för den svenska marknaden en helt ny generation av filterutrustning som är speciellt anpassad för daglig städning. Det är en 3-stegs filterenhet vilken är effektivare mot fett och filtrerar även bort från tappvattnet inte bara joner utan även mikroorganismer, bakterier och eventuell odör. Ixacons rengöringskoncept, som tidigare hette Ecovatten heter nu Ixacon Zero™ där zero står för noll rengöringsmedel och noll substanser i det filtrerade vattnet.

Köp Ixacon series idag!

Beställ