Ultrarent vatten

Många städar fortfarande med kemikalier utan att reflektera över att kemrester faktiskt finns kvar på den nystädade ytan. Det kem som finns kvar på ytan kan sedan överföras till personer via beröring.

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för perioden 2015-2020 gällande en giftfri vardag. Speciellt betonar man barn och ungdomars exponering för farliga kemikalier.  Myndigheten skriver om barns exponering av kemikalier så här:

”Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Vissa kemiska ämnen binds till damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge små mängder av kemikalier. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av många farliga kemiska ämnen än vad vuxna får.”

En precis nyligen utförd studie vid universitet i norska Bergen visar på att regelbunden användning av rengöringsmedel kan långsiktigt påverka lungfunktionen lika mycket som rökning. Studien, som nu publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pekar på att speciellt kvinnor är i riskzonen. Forskarna har följt 6.235 män och kvinnor i 20 år, från att de var 34 år gamla. Rengöringsmedlen visade sig ha speciellt  stor negativ effekt på kvinnor.

”Tappet i lungfunktion kan jämföras med det man får av kraftig rökning, säger Öistein Svanes, en av forskarna bakom studien, och tillägger att man i studien rensat för det som man vet påverkar lungfunktion: bland annat rökning, socioekonomisk status och vikt. Han understryker att jämförelsen med cigaretter endast gäller lungfunktion.– Rökning är såklart skadligare ur en massa andra aspekter, som att det kan orsaka lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Inga effekter på män märktes.Studien visade inga märkbara effekter på män som regelbundet städade hemma eller arbetade med att städa. Öistein Svanes säger att det inte betyder att det inte kan finnas en påverkan för män.– Men tidigare studier tyder också på att kvinnors lungor är mer sårbara för kemikalier, säger Öistein Svanes.Att det kan vara skadligt att andas in små partiklar från rengöringsmedel är egentligen inte så förvånande, säger han.– Men jag blev lite överraskad av att effekten var så tydlig, säger han.”Källa: svt.se/nyheter/vetenskap (februari 2018)


Kranvatten innehåller en mängd partiklar och har inte lika bra rengöringsverkan som ultrarent vatten som har filtrerat i filterenheten som tar bort mikroorganismer, bakterier och odör.

Alla som har erfarenhet av professionell städning vet hur mycket svårare det är att avtorka/moppa en sträv yta än en slät. Man måste använda mer kraft och efter några timmars städning blir kroppen mer trött. I slutändan blir det fler förslitningsskador  och därmed dyrare städning.Med vårt rengöringskoncept Ixacon Zero byggs aldrig dessa lager av partiklar upp och städytorna förblir i sitt ursprungliga skick, släta och fina, under mycket längre tid. På detta vis sparar man även mycket pengar på underhållet av materialen, med  färre uppstädningar såsom golvvård och high speedpolering.

Filtreringsprocessen vid framställning av partikelfritt vatten (ultrarent vatten) till daglig städning är lite annorlunda än  till fönsterputs och fasadtvätt. Efter en hel del “trial and error” under två års tid har vi kunnat konstatera att det inte räcker med att enbart avjonisera vattnet dvs. enbart filtrera bort salter och mineraler. Vid inomhusstädning ställs, av förklarliga skäl,  högre krav på vattnets renhet. Ixacon AB har därför tagit fram två olika filterenheter beroende på vattenåtgång – Zero 3 och Zero 5 –  som inte bara avlägsnar oorganiska partiklar i vattnet utan även också mikroorganismer och bakterier. Även eventuell odör filtreras bort. Med andra ord står  Ixacon Zero för noll rengöringsmedel och noll substanser i det filtrerade vattnet.

Köp Ixacon series idag!

Beställ