Ultrarent vatten

Hållbar städning utan kemikalier

Kemikalier är gift

Effektiv rengöring, helt utan kemikalier. Detta låter som en omöjlig ekvation. Vi på Ixacon har hittat lösningen, ultrarent vatten! Vi har utvecklat ett unikt filtersystem som framställer ett effektivt och miljövänligt rengöringsmedel av endast vanligt vatten.

Ixacon AB är ett miljöteknikföretag som har specialiserat sig på att utveckla filter för städbranschen där vanligt tappvatten övergår till ultrarent vatten. För att erhålla denna höga renhet på tappvattnet måste vattnet passera flera olika filtersteg. Dessutom använder vi filtermassa utifrån egenkomponerad formula, allt för att man ska erhålla bästa resultat.

Det fina med ultrarent vatten är att en normalt nedsmutsad yta kan rengöras helt utan tillsats av kem. Varför kan man göra det? Jo, ju mjukare vatten du har dessto mindre rengöringmedel måste du tillsätta för att det ska bli rent. Eftersom ultrarent vatten är extremt mjukt vatten kan man vid daglig städning skippa kemet helt. Med vårt koncept Ixacon Zero™ utför du alltså daglig städning helt kemikaliefritt.

Rengöringskoncept Ultrarent vatten

De flesta som är involverade med städning, i en eller annan form, gör sitt bästa för att användandet av kemikalier ska minska så mycket som möjligt. Våra filterenheter producerar extremt rent vatten sk.ultrarent vatten och med rengöringskonceptet Ixacon Zero™ kan du ta bort kemet helt i den dagliga städningen. Vi gör helt enkelt kemet till en icke-fråga och garanterar dig en  giftfri miljö!

Städa med vanligt kranvatten?

Filtreringsprocessen vid framställning av partikelfritt vatten (ultrarent vatten) till daglig städning är lite annorlunda än  till fönsterputs och fasadtvätt. Efter en hel del “trial and error” under två års tid har vi kunnat konstatera att det inte räcker med att enbart avjonisera vattnet dvs. enbart filtrera bort salter och mineraler. Vid inomhusstädning ställs, av förklarliga skäl,  högre krav på vattnets renhet. Ixacon AB har därför tagit fram två olika filterenheter beroende på vattenåtgång – Zero 3 och Zero 5 –  som inte bara avlägsnar oorganiska partiklar i vattnet utan även också mikroorganismer och bakterier. Även eventuell odör filtreras bort. Med andra ord står  Ixacon Zero för noll rengöringsmedel och noll substanser i det filtrerade vattnet.

Kontakta oss

Försäljning & Logistik

Noel Lundqvist

076 390 96 96

Noel@reklamco.se

Försäljning & Marknad

Reine Lundqvist

070 588 33 35

Reine@ixacon.se

Installation & Service

VD & Försäljning

Henrik Isaksson

070 822 16 05

henric@ixacon.se